top of page

POESÍA

“Galicia é isto que vai en nos
e que nos leva

camiño aberto nos sulcos

onde todo é por vir

e non chega...”

(do libro Ao pé de cada hora)

Ao pé de cada hora   (Edición e dobre formato); Colección Illa Nova. Editorial Galaxia. Vigo, 1967.

Ao pé de cada hora   (Segunda edición); Colección Dombate. Editorial Galaxia. Vigo, 1980.

Ao pé de cada hora / Tempo de Compostela   (Edicións Xerais, Vigo, 2002)

Tempo de Compostela   (Edición numerada gran formato; con gravados de Alfonso Costa); Premio de la Crítica, 1978. Editorial Gráficas Femando. Barcelona, 1978.

Tempo de Compostela    Edicións do Cerne. Compostela, 1979.

Tempo de Compostela    (Edición en lingua italiana e galega, ó coidado do profesor Giuseppe Tavani; con "Tempo di Compostela", a Editorial Japadre, iniciou a colección "Poeti e Prosatori Galeghi, no ano 1989). Editorial Japadre. Roma, 1989.

37 debuxos para un país   (Textos para un álbum de debuxos de Felipe Criado; edición numerada). Edicións do Castro. Sada, 1985.

Compostela   (Edición gran formato, numerada, con gravados de Alfonso Costa, encargada polo Excmo. Concello de Santiago de Compostela). Talleres Gráficos Iberia. Barcelona, 1989.

Compostela   (Edición popular "Biblioteca 114", Nº.18) Editorial Compostela. Santiago, 1991.

2 poemas a Compostela   (Entrega poética para o Aninovo 1990, en edición privada, non venal, con dúas reproduccións de gravados).

Obra poética   (1993, Espiral Maior), compilación da súa obra publicada, que inclúe dous poemarios inéditos (Poemas de amor a Xulia e As palabras e os días).

Pegadas no alcatrán   (1994, Café Central, Barcelona).

Cidade virtual   (2003, Biblos Clube de Lectores).

Cantos de ausencia   (Elexías 1959-2002) (2004, A Nosa Terra).

NARRATIVA

“As historias que ides ler son un conxunto de relatos misteriosos que recollín dun feixe de papeis nunha vella pousada da rúa da Algalia...”

(do libro Os misterios de Monsieur d'Allier)

A Pedra   (1991, relato curto).

Conto de Reis   (1991, relato curto).

O caleidoscopio   (logo titulado O Mosteiro1992, Contos do Castromil, Ir Indo).

Ruth   (1993, relato curto).

Os misterios de Monsieur D´Allier   (Premio de la Crítica, 1993, Editorial Galaxia, Vigo, 1993).

O Sinatra   (2007, Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística).

ENSAIO

De onte a hoxe. Ensaios xornalísticos dende Compostela   (1993, Editorial Compostela).

Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega   (1995, Real Academia Galega).

TRADUCIÓN

Eu son unha árbore, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco   (1979, Altea, Madrid).

Eu son unha fera, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco   (1979, Altea).

Eu son unha rocha, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco  (1979, Altea).

Eu son o aire, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco  (1979, Altea).

Eu son o sol, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco  (1979, Altea).

Eu son unha pinga, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco  (1979, Altea).

Eu son o lume, de J. L. García Sánchez e M. A. Pacheco  (1979, Altea).

Haruchan, de Anna Gasol e M. Gasol   (1988, Onda, Barcelona).

Viaxe por Galicia 1837, de George Borrow   (1993, Xerais).

OBRAS COLECTIVAS

Homenaxe a Fermín Penzol   (1972, Galaxia).

Homenaxe a Francisco Fernández del Riego   (1972, Galaxia).

Ocho siglos de poesía gallega   (1972, Alianza).

Chile en el corazón. Homenaxe a Pablo Neruda    (1975, Península).

Homenaxe a Otero Pedrayo    (1976, Galaxia). 

Poesía gallega de postguerra   (1976, Edicións do Castro).

Homenaxe a Luís Seoane   (1977, Cuco-Rei). 

Galicia: realidade económica e conflicto social   (1979, Banco del Noroeste). 

Maside, un pintor para unha terra   (1979, COAG Santiago).

Antoloxía de poesía galega. Dos posmodernistas aos novos   (1980, Galaxia).

Coroa poética para Rosalía de Castro   (1985, Xerais).

Homenaxe a Laxeiro de escritores e artistas de Galicia  (1991).

Homenaxe a Ramón Piñeiro   (1991, Caixa Galicia).

Os contos da campaña   (1992, Xunta de Galicia).

Rolda de amigos derredor de Francisco Fernández del Riego   (1993).

Ultreia. Poetas e pintores galegos fronte á droga   (1993).

50 anos de poesía galega    (1994, Penta).

Desde mil novecentos trinta e seis: homenaxe da poesía e da plástica galega aos que loitaron pola liberdade    (1995, Edicións do Castro)

Coroa poética para un mártir   (1996, Xerais).

O entrelazo das palabras   (1999). 

Río de son e vento, de César Morán   (1999, Xerais). 

Manuel Luís Acuña   (2000, Xerais).

Homenaxe a Xavier Pousa   (2001, Fundación Xoán Piñeiro).

A poesía é o gran milagre do mundo   (2001, PEN Clube de Galicia).

Poetas e narradores nas súas voces. I  ( 2001, Consello da Cultura Galega).

Un futuro para a lingua   (2002, Xunta de Galicia).

Homenaxe a Francisco Fernández del Riego   (2002, Fundación Premios da Crítica-Galicia).

O libro dos abanos   (2002, Follas Novas).

Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000   (2003, Tris Tram. Por Arturo Casas).

Antón Avilés de Taramancos: 1935-1992, unha fotobiografía    (2003, Xerais).

Carlos Casares. A semente aquecida da palabra    (2003, Consello da Cultura Galega). 

Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina   (2003, Fundación Araguaney).

Narradio. 56 historias no ar   (2003, Xerais). 

Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra   (2003, Espiral Maior). 

23 poetas galegos cantan a don Antonio Machado   (2004, Hipocampo).

Son de poesia    (2005, Edições Fluviais, Lisboa).

Cartafol poético para Alexandre Bóveda   (2006, Espiral Maior).

Poemas pola memoria  (1936-2006) (2006, Xunta de Galicia).

Poetas con Rosalía  (2006, Fundación Rosalía de Castro).

Poetízate. Antoloxía da poesía galega   (2006, Xerais).

Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo    (2006, Difusora).

A Coruña á luz das letras    (2008, Trifolium). 

Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade   (2009, Difusora).

Lois Pereiro en 17 voces   (2011, La Voz de Galicia). 

Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro   (2011, AELG), libro electrónico.

150 Cantares para Rosalía de Castro    (2015, libro electrónico).

ARTIGOS PERIODÍSTICOS

El Correo Gallego (Clika neste Link)

bottom of page